Workshop om dagvattenfrågor

5 maj 10:00-12:00 Ej fastställt

MER bjuder in tjänstepersoner från medlemskommunerna till en workshop om dagvattenfrågor. Syftet är att få fram de viktigaste punkterna som rör frågor om dagvatten som MER sedan kan formulera som en skrivelse till berörda kommunpolitiker.

Inbjudan har gått ut till berörda.