Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

10 april 10:00-15:30 Uppsala, Ulls väg 26

Välkommen till en workshop om förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar.

Workshopen riktar sig främst till kommuner, åtgärdssamordnare och våtmarkshandläggare på Länsstyrelser runt Mälardalen för att diskutera hinder och lösningar för våtmarksimplementering. Intervjuresultat diskuteras i grupper för att lära av varandra.

Deltagarna kommer också att få höra om ett nytt kartverktyg som utvecklats inom projektet PUDDLE JUMP för att bedöma dämningspotential och översvämningsskydd.

Mer information, program och anmälan (slu.se)