Workshop 2: Projektutveckling inom LIFE, tema vattenplanering

12 oktober 08:30-12:00 Teams

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat vattenplanering. Workshoppen anordnas av Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från FEIMA AB. Medverkar gör Jenny Enberg, temasamordnare för vattenplanering på LIFE IP Rich Waters. Detta är den andra workshoppen i en kursserie om projektutveckling inom LIFE.

Mötet kommer att bygga på ett aktivt deltagande, där målet är att identifiera gemensamma problem eller frågor som man kan samverka kring. Deltagarna kommer under workshopen att framföra en presentation och de frågeställningar/potentiella projektidéer som dyker upp kommer att bearbetas vidare. Det kommer även att finnas möjlighet att pitcha sin idé till en konsult från Eurofunding (engelska).

Workshoppen är öppen för alla, men fokuserar på projekt inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Här hittar du inbjudan som pdf.

Anmälan

Anmälan skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se. Förberedande kursunderlag och instruktioner till presentationsdelen skickas ut innan respektive workshop.

Mer information om LIFE

Om EU:s LIFE-program

Om LIFE IP Rich Waters