Workshop 1: Projektutveckling inom LIFE, tema konnektivitet

1 oktober 08:30 - 12:30 Teams

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat konnektivitet. Workshoppen anordnas av Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från FEIMA AB. Medverkar gör Jonas Bergling, temasamordnare för konnektivitet på LIFE IP Rich Waters. Detta är den första workshoppen i en kursserie om projektutveckling inom LIFE.

Workshoppen är öppen för alla kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt, men har ett begränsat antal platser. MER-medlemmar ges förtur. Mer information om workshoppen kommer.

Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Mer information om LIFE

Om EU:s LIFE-program

Om LIFE IP Rich Waters