Webbinarium: Vägledning för robust klimatanpassning

2 maj 14:00-16:00 Digitalt

Projektet Vägledning för robust klimatanpassning stödjer kommuner att identifiera åtgärder och utforma handlingsvägar vid klimatanpassningsarbete. Projektet har nu utvecklat en vägledning och en arbetsyta där kommuner får stöd i att arbeta enligt metoden och följa vägledningen i sitt klimatanpassningsarbete.

Under detta webbinarium får du veta mer om olika typer av robusta metoder för klimatanpassning och lära dig om vägledningen och arbetsytan. Fokus är översvämning och vägledningen och arbetsytan ger stöd att i ett förvaltningsövergripande arbete identifiera sårbara objekt och hitta robusta handlingsvägar.