Webbinarium: Strandskyddsfrågan

11 oktober 09:00-12:00 Digitalt via Skype

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en förmiddag med fokus på strandskydd.

Strandskydd är ett områdesskydd som finns längs stränderna vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Lagen om strandskydd har däremot väckt stor debatt och en reform har under våren 2022 varit uppe på förslag. Riksdagen röstade nej till förslaget 1 juni, och även om debatten fortsätter så kommer den nuvarande lagstiftningen kvarstå.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till ett webbinarium om det svenska strandskyddet. Vik därför gärna förmiddagen den 11 oktober för ett intressant webbinarium.

Några frågor som diskuteras under seminariet:

  • Varför behöver vi ett välfungerande strandskydd?
  • Hur har strandskyddslagen sett ut hittills och varför väcker det debatt?
  • Hur kan kommunen säkerställa att strandskyddet upprätthålls?

När? 11 oktober kl. 09:00-12:00
Hur? Webbinariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. Ni ansluter till mötet via denna länk: Anslut till Skype-mötet

Ladda ner en kalenderbokning till evenemanget här!

Program

09:00-09:05 Välkomna!
09:05-09:35 Det svenska strandskyddet – Hur fungerar det och varför är det viktigt?
Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen

I Sverige har vi haft strandskydd sedan 1950-talet, trots det ökar exploateringen av stränderna. Om vi lyckas hejda förlusten av biologisk mångfald, säkra den allemansrättsliga tillgången till stränder och leva upp till våra miljö- och friluftsmål är ett generellt, väl fungerande strandskydd avgörande.

09:35-10:05 Tillsyn av strandskydd
Mari Backlund, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har arbetat mycket effektivt med sin tillsyn av strandskyddsbestämmelserna. Under denna halvtimme kommer Mari Backlund, tidigare miljöinspektör på Eskilstuna kommun som var med och startade upp tillsynen, berätta om hur de arbetar för att hitta avvikelser och varför geografiskt indelade tillsynskampanjer kan vara en god idé.

10:05-10:10 Rörelsepaus
10:10-10:40 Strandskyddsdispenser– kommuner och länsstyrelser i samspel
Cecilia Murelius, Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen har en viktig roll i vägledning och granskning av kommunala strandskyddsdispenser, och när det gäller strandskyddsfrågor finns ett tätt samspel mellan kommuner och länsstyrelsen. Under en halvtimme får vi veta mer om hur denna samverkan fungerar och Cecilia Murelius, handläggare på Länsstyrelsen i Västmanland, ger oss en inblick hur just Västmanland arbetar med strandskyddsfrågor.

10:40-10:55 Paus
10:55-11:25 Strandskydd i Stockholms län – tillsynsprojekt vid grunda havsvikar i statligt skyddade områden
Karolina Wallin, Länsstyrelsen Stockholm

I enlighet med den nationella tillsynsstrategin genomför Stockholms länsstyrelse ett tillsynsprojekt av strandskyddsområden vid grunda havsvikar i statligt skyddade områden. Karolina Wallin, miljöhandläggare på länsstyrelsen, berättar mer om tillsynsprojektet. Dessutom får vi veta lite mer om strandskyddet i Stockholms län, och hur det kan skilja sig från andra län i Sverige.

11:25-11:55 Frågestund och diskussion
11:55-12:00 Sammanfattning och avslut