Webbinarium om Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

17 november 10:00-11:15 Online

Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters arbetar tillsammans med stöd till kommunerna runt Mälaren och i vattendistriktet. Vi vill stötta kommunerna i projektutveckling och att ha koll på de olika stödformer som finns. Varje år brukar vi informera om LOVA-bidraget och vi har även haft frågestunder med LOVA-handläggare som har varit mycket uppskattade.

Tid

Fredag den 17/11 kl 10.00-11.15 (Skype-möte) kommer vi att ha ett kort informationspass om LOVA och sedan öppna upp för frågor. Målgruppen är de tjänstepersoner och åtgärdssamordnare som söker LOVA-medel.

Anmälan

Anmäl dig senast onsdag den 15/11 till : elin.angman@lansstyrelsen.se

10.00-10.15 Översiktlig info om LOVA
10:15-11.15 Dialog med LOVA-handläggarna

Innehåll och föredragande

Deltagare: LOVA-handläggarna Carolina Lind och Sara Lee från länsstyrelsen Västmanland, Peter Kogg från länsstyrelsen Sörmland samt Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare Mälarens vattenvårdsförbund.

Vi tar upp vanliga misstag och viktiga saker att tänka på när man ansöker om LOVA-medel. För att få till en bra diskussion vill vi gärna att ni skickar in frågor i förväg till elin.angman@lansstyrelsen.se

Kolla gärna in dessa sidor innan mötet:
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)