Webbinarium om lärdomar och erfarenheter på temat konnektivitet och kulturmiljöer i vatten

16 november 10:00-12:00 Online, Skype

LIFE IP Rich Waters har under de senaste två åren arrangerat fyra fältbesök till olika kulturmiljöer i vatten i Sörmland och Bergslagen. Dessa kulturmiljöer har samtidigt utgjort vandringshinder för fisk. Syftet har varit att genom diskussioner om en specifik miljö öka förståelsen mellan tjänstepersoner inom kulturmiljö respektive naturmiljö om hur båda intressena kan tillgodoses.

För mer information och anmälan läs mer på richwaters.se