Webbinarium – Mälarfarleden

21 september 09:00-10:00 Skype

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till ett webbinarium den 21 september om muddringen av Mälarfarleden.

För att öka lastkapaciteten och sjösäkerheten i Mälarfarleden inleddes den 1 augusti ett omfattande muddringsarbete på de farleder som leder till Västerås och Köping. Muddringen beräknas pågå under fyra månader och sammanlagt kommer cirka 1.000.000 kubikmeter muddermassor omhändertas.

Under detta webbinarium kommer projektledaren Max Bjurström och miljöspecialisten Melica Cliffoord från Sjöfartsverket att i 20-30 minuter berätta om hur projektet initierades, hur det genomförs och vilken påverkan muddringen har på samhället och miljön. Utöver detta kommer deltagare själva få chansen att ställa frågor.

Deltagande

Webbinariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. Ni ansluter till webbinariet via denna länk:  Anslut till Skype-mötet

Mer information

Mer information om projektet finns att läsa på Sjöfartsverkets hemsida: Mälarfarlederna.

Frågor mejlas till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se