Webbinarium LÅP: definitioner och goda exempel

16 april 09:00-12:00 Online

Välkomna vattenstrateger och motsvarande i Mälarens vattenvårdsförbunds medlemskommuner!

Vi använder en förmiddag till att diskutera LÅP, Lokala Åtgärds Program (Planer). Det finns nu många olika sorters LÅP på kommunerna, de är olika och mer eller mindre övergripande/strategiska. Vi kommer att ha föredrag och diskussioner där vi vill ringa in:

  • Vad innebär begreppet LÅP
  • Exempel på olika sorts LÅP
  • Hur går vi från LÅP till konkreta åtgärder?

Vi återkommer med en mer detaljerad agenda. Hör av dig om du vill lyfta hur din kommun arbetar med LÅP till elin.angman@lansstyrelsen.se