FULLBOKAT: Webbinarium: Klimatet och vattnet

19 maj 10:30-11:30 Online

OBS! Webbinariet är fullbokat. Vi kommer dock att spela in föreläsningen och publicera filmen så snart den är klar. Vi planerar också att ge webbinariet igen under hösten. Så snart vi har ett nytt datum så går vi ut med information om det.

———

Viktoria Vingmarker arbetar som klimatanpassare på Länsstyrelsen i Västmanlands län och som projektutvecklare i LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund/MER.

Webbinariets innehåll

  • kort om förväntade effekter av klimatförändringen
  • klimatarbetet generellt, och klimatanpassning specifikt
  • var finns den klimatinformation och det stöd kommunerna kan behöva
  • allmänt om synergier och målkonflikter
  • exempel på åtgärder med synergieffekter (klimatanpassning-vatten)
  • möjlighet att ställa frågor och lämna förslag på fortsatt fördjupning

Ni kommer att få se en föreläsning via Skype och har möjlighet att ställa frågor via chat-funktionen. Efter föreläsningen har vi en gemensam diskussion.

Ifall du redan nu har önskemål om särskilda inriktningar och inslag för detta webbinarium, skicka dessa direkt till: viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se

Detta är det tredje webbinariet i vårens serie för tjänstemän och politiker i MER-kommunerna (6/2 ”Konflikter och samverkan”, 26/3 ”Framtagande av Lokala åtgärdsprogram (LÅP) ”).