Webbinarium: Högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer

6 mars 09:00-10:00 Zoom

I SLUs arbete inom LIFE IP Rich Waters har det bland annat ingått att undersöka i vilken mån högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer kan användas i vattenförvaltningen. Det handlar framför allt om i uppföljningen av effekter av åtgärder mot näringsläckage från jordbruksmark.

Den 6 mars har du möjlighet att lära dig mer om detta. Då gästar Emma Lannergård och Jens Fölster från SLU vårt webbinarium och delar med sig av sina lärdomar och resultat. Lyssna, ställ frågor och lär dig mer!

Anmäl dig senast den 4 mars. För mer information och anmälan gå till:
Webbinarium: Högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer – LIFE IP Rich Waters