Webbinarium: Att ta fram en kommunal vattenplan

31 januari 09:00-10:00 Skype

Sollentuna kommun och Enköpings kommun har båda tagit fram vattenplaner. I Sollentuna handlar det om en vattenplan med ett ekosystemtjänstperspektiv – i Enköping är det en dagvattenplan som man har arbetat fram.

Towe Holmborn, Sollentuna kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun, är de som lett arbetet i sina respektive kommuner. Den 31 januari 2024 delar de med sig av sina lärdomar och resultat från den processen vid ett webbinarium. Efter Towes och Johans presentation har du möjlighet att ställa dina frågor och lära dig ännu mer om kommunala vattenplaner.

Anmälan senast den 29 januari. För mer information och anmälan gå till:
Webbinarium: Att ta fram en kommunal vattenplan – LIFE IP Rich Waters