Webbinarium: Åtgärdsprogram för hotade arter – med fokus på Mälaren

19 november 09:00-10:00 Skype

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till ett webbinarium om åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

I Sverige finns en del arter som är så pass hotade att de saknar förutsättningar för en livskraftig population. För de arter eller livsmiljöer som löper risk att utrotas eller försvinna har särskilda åtgärdsprogram tagits fram, kallade ÅGP. I Mälaren finns ett antal arter som omfattas av ÅGP, och naturvårdsarbetet med att gynna och stärka dessa är ständigt pågående.

Alexander Gustavsson, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter i akvatiska miljöer i Södermanland, kommer vid vårt webbinarium att hålla ett föredrag där han berättar om ÅGP med fokus på Mälaren. Alexander kommer bland annat att bjuda på information om asp och flodnejonöga i Mälaren, och om den nya hanteringsplan som Södermanlands län tagit fram för hotade makrofyter.

När? 19 november kl. 9-10
Hur? Webbinariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. Ni ansluter till mötet via denna länk: Anslut till Skype-mötet 

Ladda ner en kalenderbokning till evenemanget här! 

Föreläsningen kommer att spelas in och publiceras i efterhand på vår hemsida. 

Mer information

Här kan ni ta del av den nya hanteringsplanen för hotade makrofyter i Södermanlands län.