Webbinarium: Arbeta med projekt inom en mindre kommun

29 mars 10:00-11:00 Skype

Välkommen till webbinarium om hur man kan arbeta med vattenprojekt i en mindre kommun!

Nätverket för projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till webbinarium där Maria Svensson från Söderhamns kommun berättar om hur de inom kommunen arbetar med projekt och extern finansiering för vattenåtgärder. Hur man får fart på arbetet med vattenfrågor i en liten kommun? Söderhamns kommun är bland annat med i flertalet olika Interreg-projekt. Hur skaffar man sig resurser att söka nya projekt inom en mindre kommun? Hur förankras arbetet med projekten? Vilka fördelar och nackdelar finns med att arbeta projektinriktat?

Mötet avslutas med tid för diskussion och frågor.

Anmälan stängde förmiddagen den 28 mars.

Varmt välkomna!