Vattenresurs AB: Frukostmöte om effektiv rening av övergödda sjöar och havsvikar

6 december 08:30-10:00 Kreab, Mäster Samuelsgatan 17, 8 tr, Stockholm. Det går också bra att vara med digitalt!

Enligt EU-direktiv ska alla svenska sjöar större än en kvadratkilometer senast år 2027 ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus. Men vad betyder detta i praktiken för just din kommun? Vilka åtgärder krävs och vad behöver du som beslutsfattare eller tjänsteman tänka på?

Att åstadkomma attraktiva livsmiljöer för både människor och djur genom effektiv vattenrening är en angelägen framtidsfråga. Vattenresurs AB bjuder in till ett öppet frukostmöte där bland annat Sollentuna kommun delar med sig av erfarenheter av aluminiumfällning i sjön Norrviken, som har gjorts inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Läs mer och gör din anmälan via LIFE IP RIch Waters webbplats