Våtmarksåtgärders påverkan på yt- och grundvatten – möjligheter och utmaningar

7 november 08:30-12:00 Online, Zoom

Seminariet syftar till att sammanfatta kunskapsläget gällande kvantitativ påverkan av yt- och grundvatten i samband med restaurering av våtmarker. Målet är även att, med utgångspunkt från några exempel, öppna upp för diskussioner om våtmarksåtgärders möjligheter och utmaningar utifrån deltagarnas egna tankar och erfarenheter.

Seminariet anordnas av SGU, SMHI och FORMAS i samarbete med Naturvårdsverket. Seminariet finansieras av Naturvårdsverket (NV).

Digitalt via Zoom, incheckning från kl 8:20
https://naturvardsverket-se.zoom.us/j/89041152030?pwd=MDRMK3BzY3BBeVc2TmRKTTdtL010QT09

Meeting ID: 890 4115 2030