Varmt välkomna till Mälarinarium nr 1 för året 2024!

22 mars 10:00-11:00 Online, Skype

I samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund får vi höra om pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren.

Agenda
– Presentation av projektet Puddle Jump, Emma Lannergård och Martyn Futter
– Aktuellt från SLU
– Aktuellt från MVVF

Projektet ”PUDDLE JUMP”
Projektet ”PUDDLE JUMP” eftersträvar att betrakta våtmarker och dammar i ett helhetsperspektiv, och inte isolerat utifrån enskilda miljöproblem eller syften. Målet är bland annat att skapa användbara verktyg för kommuner som underlättar planering, utformning och underhållning av hållbara våtmarker och dammar på landskapsnivå.

Inom projektet har det genomförts en analys av svenska miljö- och våtmarkspolicys och intervjuer med tre kommuner i Uppland för att förstå de möjligheter och utmaningar som kommuner och andra aktörer på landskapsnivå står inför gällande det strategiska åtgärdsarbetet.

Dessutom har projektet börjat utvecklingen av ett nytt kartverktyg för att uppskatta dämningspotential av uppströms skog för att skydda nedströms åkermark eller städer från översvämning.

Har du någon egen information som du skulle vilja dela med dig av under Mälarinariet? Hör då av dig till oss så lägger vi in det i programmet i mån av plats. Du kan maila till ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se om detta.

Info om tidigare Mälarinarier hittar ni här:
https://www.malaren.org/aktiviteter/seminarier-och-webbinarier/