Vad händer under ytan på vintern?

18 april 10:00-12:00 Online, Zoom

Även på vintern går det att använda vattendrag som en pedagogisk resurs. Allt levande i vattnet finns kvar där även om isen ligger tjock. Det finns stora möjligheter att öppna upp ögonen för allt intressant som händer i vattnet vintertid.

Här får vi inspiration till hur man kan berätta om allt intressant som händer under vattenytan på vintern. SLU håller två inspirerande presentationer: Jenny Ask och Larry Greenberg. Under webbinariet kan du även dela med dig av dina erfarenheter av att skapa intresse kring djur och växter i och vid vattnet vintertid.

Mer information och anmälan (slu.se)