VA-guidens webbutbildning: Utformning av dagvattendammar

11 maj 08:15-16:30 Online

VA-guiden bjuder in till en utbildning om hur man på bästa sätt utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel. En rad olika aktörer deltar och berättar om sina erfarenheter från arbetet med dagvattendammar.

Pris:
Medlemmar i VA-guiden – dagvatten: 3700 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 5100 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 6 maj

Läs mer och anmäl dig på VA-guidens webbplats