Utbildning för nyanställda vattenstrateger

4 september 08:30-16:00 Länsstyrelsen Västerås

Välkommen till Mälarens vattenvårdsförbunds dag för nyanställda inom vattenområdet! Inbjudna är vattenstrateger, kommunekologer, miljöstrateger och åtgärdssamordnare som arbetar med vattenfrågor i våra medlemskommuner.

Programmet har tagits fram i samverkan med både nyanställda och erfarna vattenstrateger och förhoppningen är att ni efter dagen ska få lättare att orientera er i det komplexa vattenområdet samt att ni ska få nya kontakter. Även du som arbetat längre i kommunen är naturligtvis välkommen för att uppdatera dig och diskutera med nya kollegor.

Preliminärt program:

 • Introduktion
 • Vatten finns på olika ställen i kommunen – kommunens olika roller
 • Hur är åtgärdsprogrammet uppbyggt? Vi pratar MKN, VISS, Vattenmyndigheten och länsstyrelsen
 • Vad har Mälarens vattenvårdsförbund för roll i vattenarbetet? Beskrivning av nätverken
 • Lagkrav
 • Kommunal vattendokument, styrande och stödjande
 • Handboken för vattenplanering. Exempel från stor och liten kommun på hur man arbetar med vattengrupp
 • Åtgärdssamordnare eller strateg? Att arbeta strategiskt eller praktiskt?
 • Finansiering. Bred beskrivning, sedan zoomar vi in på LOVA och LONA
 • Den nationella planen för omprövning av vattenkraft
 • Mälarens vattenvårdsförbunds faddersystem

Gemensam lunch och mycket tid för fika och nätverkande!

Dela gärna inbjudan med en nyanställd på din kommun!
Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se