Uppstartsmöte för tjänstemannanätverk – Stockholm

3 februari 09:00-12:00 Stockholm - vi återkommer med mer detaljerad information

Mälarens vattenvårdsförbund startar ett nätverk för medlemskommuner som riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor. Målgruppen är de som arbetar som vattenstrateg eller motsvarande (det kan vara exempelvis miljöstrateg, kommunekolog eller vattensamordnare) och som har ansvar för att hålla ihop vattenarbetet på kommunen.

Vi planerar att träffas på kortare digitala möten varannan månad och ha en fysisk nätverksträff en gång om året. Vid vårt första möte vill vi dock gärna ses på plats.