Uppsala universitets samtal: Världens sjöar – från molekyler och mikrober till det globala klimatet

21 mars 12:00-12:30 Zoom

Det finns mer än 100 miljoner sjöar i världen, där varje liter vatten innehåller lika många bakterier som jordens befolkning. Lars Tranvik, professor i limnologi, forskar om världens sjöar och vattendrag, och kolets naturliga och onaturliga kretslopp. Lär dig om hur kolets kretslopp styrs av mikroorganismer och hur detta medför globala konsekvenser, som mängden koldioxid och metan i atmosfären.