Upphandlingar – vad ska kommunen tänka på? Webbinarium inom nätverket för projektutveckling

13 februari 09:00-10:00 Online

Detta är ett seminarium i den digitala serien som hålls inom nätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters.

Inbjudna är medlemmar i nätverket samt kontaktpersonerna på förbundets medlemskommuner. Hör av dig om du vill gå med i nätverket.

Maria Elfström från Upplands-Bro kommun berättar om en upphandling av Kartering av våtmarker. Efter det har vi en gemensam diskussion.

  • Hur kravställer man i upphandling så att man får den kompetens som kan utföra uppdraget,
  • hur blir man tydlig när man beskriver uppdraget, referensuppdrag och CV,
  • att tänka på när man går igenom kvalificeringskrav.

Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se