Svenskt vattens Vattenstämma 2023

23 maj 00:00 - 25 maj 00:00 Umeå

Svenskt vattens Vattenstämma 2023 i Umeå fokuserar på en blå färdplan för Sverige. Om vi inte börjar planera inför kriser och investera i landets vatteninfrastruktur riskerar vi att i framtiden få en vattensituation med allvarliga konsekvenser för både samhället och miljön.

Under Vattenstämman kommer en diskussion att föras om hur vår bransch, tillsammans med politiken och forskningen, kan samverka för att möta dessa stora utmaningar.

Mer information finns på Svenskt vattens webbplats