Styrelsemöte

30 mars 09:00-12:00 Mer information kommer.

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till årets andra styrelsemöte.