Årsstämma Mälarens vattenvårdsförbund

10 maj 09:00-15:00 Hybridstämma, möjlighet att delta både fysiskt på plats och digitalt. Mer information kommer senare.

Årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund den 10 maj 2022.

Stämmoförhandlingarna äger rum mellan kl 9.30- 12.00.

Under eftermiddagen kl 13.00-15.00 kommer vi att hålla seminarier samt workshops kring pågående verksamhet och resultat från undersökningar i Mälarens vattenvårdsförbund. Vi kommer också att göra ett studiebesök under eftermiddagen för de deltagare som deltar fysiskt på plats.

Program och anmälan

Här hittar du program och anmälningsformulär (lansstyrelsen.se)

Handlingar årsstämma 2022

Inbjudan till årsstämma 2022

Program 

Dagordning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Valberedningens förslag

Årsavgifter Mälarens vattenvårdsförbund 2022

Verksamhetsplan 2022

Slutrapport för projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Fokus på Mälaren 2021 – sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt

Miniseminarier vid årsstämman