Styrelsemöte

22 augusti 09:00-12:00 Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66

Välkomna till höstens första styrelsemöte i Mälarens vattenvårdsförbund tisdagen den 22 augusti i Stockholm!

Dagordning och underlagshandlingar skickas ut någon vecka före mötet.

Kaffe och smörgås serveras från klockan 09.00. Styrelsemötet pågår klockan 09.30-12.00.