Studiebesök på Lurbo Ridklubb

9 juni 13:00-16:00 Lurbo Ridklubb, Lurbovägen 11 Uppsala

Som en del av ett pågående LOVA-projekt bjuder Lurbo Ridklubb tillsammans med Uppsala kommun och Hågaåns vattenråd in till ett studiebesök på Lurbo. Under eftermiddagen kommer Lurbo Ridklubb att berätta hur deras resa med stegvisa åtgärder har sett ut och det kommer även finnas möjligheter till erfarenhetsutbyte. Inbjudan riktar sig till hästgårdar, kommuner och vattenvårdsorganisationer.

Inbjudan till studiebesök på Lurbo ridklubb 9 juni