SMHI:s seminarieserie: Vad händer med klimatet i ett regionalt perspektiv?

15 december 14:00-15:00 Online

Gustav Strandberg är klimatforskare på Rossby Centre, SMHI.

Klimatet förändras och den globala medeltemperaturen stiger. Förändringen är inte jämnt fördelat över jordklotet eller över året. Vad betyder det för Sverige? Föredraget beskriver framtidens klimat med fokus på Sverige.

Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas

Om seminarieserien

SMHI erbjuder under hösten 2021 en webbsänd seminarieserie där forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Seminarierna ges online och är kostnadsfria.