SMHI:s seminarieserie: Vad betyder utsläpp av luftföroreningar för klimatet?

7 december 14:00-15:00 Online

Joakim Langner från SMHI är docent i meteorologi och forskar om kopplingar mellan luftföroreningar och klimat.

Utsläpp av långlivade växthusgaser som CO2 ger det största bidraget till den pågående uppvärmningen av klimatet och bestämmer hur klimatet utvecklas på lång sikt. Dock bidrar utsläpp av olika luftföroreningar till både uppvärmning och avkylning samtidigt som de har negativa hälsoeffekter. AR6 har ett eget kapitel om betydelsen av luftföroreningar för klimatet.

Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas

Om seminarieserien

SMHI erbjuder under hösten 2021 en webbsänd seminarieserie där forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Seminarierna ges online och är kostnadsfria.