SMHI:s seminarieserie: Vad är klimatscenarier?

5 oktober 14:00-15:00 Online

laus Wyser från SMHI är forskningsledare för modellering av klimatet och processer som styr dess förändring.

Ett klimatscenario beskriver en möjlig utveckling av klimatet i framtiden. Eftersom framtiden är okänd så används flera scenarier som var för sig beskriver en tänkbar utveckling. Varje scenario är baserat på antaganden om ekonomi, teknik och befolkningsmängd i framtiden. I IPCC:s senaste rapport används nya scenarier, så kallade Shared Socioeconomic Pathways (SSP) som skiljer sig en del från tidigare Representative Concentration Pathways (RCP).

Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas

Om seminarieserien

SMHI erbjuder under hösten 2021 en webbsänd seminarieserie där forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Seminarierna ges online och är kostnadsfria.