SMHI:s seminarieserie: Beror extrema väderhändelser på människans klimatpåverkan?

19 oktober 14:00-15:00 Ej fastställt

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI.

Enstaka väderhändelser kan ha stora konsekvenser för samhälle och naturmiljö. I takt med den globala uppvärmningen ändras förekomst och intensitet hos många typer av extremer. Föredraget beskriver vad klimatforskningen idag kan säga om i vilken grad människans klimatpåverkan ligger bakom sådana väderhändelser.

Här kommer länken till det digitala seminariet att finnas

Om seminarieserien

SMHI erbjuder under hösten 2021 en webbsänd seminarieserie där forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Seminarierna ges online och är kostnadsfria.