SMHI ger grundkurs i klimatanpassning

4 maj 09:00 - 5 maj 15:00 Online

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Varje år arrangerar SMHI därför en eller två grundkurser i klimatanpassning. Den riktar sig i första hand till dem som jobbar med klimatanpassning inom en kommun, region, länsstyrelse eller myndighet, det vill säga de som rustar samhället för klimatförändringar.

Vårens kurs äger rum den 4–5 maj (online).

Anmäl dig och läs mer på SMHI:s webbplats