SLU:s workshop: Hur vet jag att mitt budskap går fram?

14 mars 13:00-16:00 Online

Under den här workshopen tacklas följande frågor:

Genom naturvägledning och utomhuspedagogiska aktiviteter vill vi nå fram till våra deltagare. Vi vill bidra till att väcka deras känsla för platsen och fenomenet vi visar. Vi vill bidra till att de inspireras och själva fördjupar sin kunskap. Att de blir engagerade och motiverade att agera på något sätt. Men vad vet vi egentligen om hur det går? Hur vet vi att aktiviteterna fungerar? Hur vet vi att budskapet når fram till deltagarna?