SLU-konferens: Att planera för en hållbar framtid – ny forskning om dialog och samverkan

9 mars 09:30-15:30 Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9 i Stockholm.

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). SLU presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation.

Mälarens vattenvårdsförbund och den åtgärdssamordning som bedrivs inom förbundet är med i forskningsprogrammet MISTRA miljökommunikation. En av punkterna på konferensens dagordning är ”Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares arbete med övergödning ut i praktiken?” Den punkten baseras på intervjuer med åtgärdssamordnare i vattenvårdsförbundets närhet.

Program och anmälan på SLU:s webbplats