SLU:s föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2023

6 december 13:00-14:30 Online

Den 6 december 2023 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga föreläsningar – varmt välkommen att lyssna!