SLU:s föreläsning – Värt att veta: Rätt åtgärd på rätt plats – från (skriv)bord till jord

21 september 12:15-14:00 SLU i Uppsala och online

I höstens första Värt att veta, arrangerat av SLU, berättar Faruk Djodjic om hur forskare kan hjälpa bland annat lantbrukare och myndigheter i kampen mot övergödning av sjöar, vattendrag och hav.

Värt att veta: Rätt åtgärd på rätt plats – från (skriv)bord till jord