SLU-workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

13 oktober 09:00-16:00 Campus Ultuna, SLU i Uppsala

Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Våtmarkers ekosystemtjänster” där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering. Workshopen riktar sig till åtgärdssamordnare, länsstyrelsernas våtmarkshandläggare, samordnare och andra våtmarksintresserade.

Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?