SLU: Utbyten och gemensamt lärande om kommunikation om vattnets värde

27 april 00:00 - 28 april 00:00 Östersund

SLU Centrum för naturvägledning bjuder in limniska och marina nätverket till studiebesök till Jämtland! Tillsammans med Sportfiskarna dyker vi ner i Skolbäckens lekfulla och lärande metodik för barn om fisk och vatten. Med naturum Vålådalen ger vi oss ut i landskapet som under årtusenden formats av vatten och diskuterar hur vi bäst kan kommunicera vattnets betydelse. Ta tillfället i akt – häng med till Jämtland där vi lär oss av varandra, knyter kontakter och skapar gemensamma erfarenheter.