SLU: Studiebesök med limniska nätverket i Jämtland

6 oktober 00:00 - 7 oktober 00:00 Ås och Vålådalen, Jämtland

Följ med limniska nätverket till Jämtland! Här träffar vi Sportfiskarna som berättar om hur de jobbar med den nationella satsningen Skolbäcken. Vi besöker också naturum Vålådalen och får ta del av deras stora erfarenhet att kommunicera vattnets betydelse i landskapet. Passa på att ta del av Sportfiskarnas och naturums metodik. Ni kommer att bli inspirerade!