Seminiarium: Myndigheten för klimatanpassning presenterar ett nytt klimatanpassningspaket

14 januari 00:00-00:00 Ej fastställt

Under 2021 har en arbetsgrupp knutet till Myndighetsnätverket för klimatanpassning arbetat med att ta fram tre klimatanpassningspaket bestående av handledning, geodata och stödmaterial i en pilot.

Paketen riktar sig till kommuner och är tänkt som ett stöd i kommunens förebyggande arbete med klimatrelaterade risker relaterat till frågor som kan uppkomma i samband med fysisk planering.

De tre pilotpaketen som tagits fram är:

  • värmebölja
  • markrörelser
  • översvämning orsakad av skyfall

Onsdagen den 19/1 kl 09:00-11:00 har du möjlighet att ta del av projektets resultat vid ett seminarium.

Anmäl intresse av att delta till eva.uggla@lm.se. Seminariet kommer att genomföras digitalt via Skype och länk till mötet skickas ut efter anmälan.

I samband med seminariet görs slutrapporten från uppdraget tillgängligt på Lantmäteriets webbplats.

Om Myndighetsnätverket för klimatanpassning