Samverkansdag för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt

16 november 09:00-16:00 Fagerudd konferens

Vi bjuder in till en samverkansdag den 16 november 2023 för att diskutera frivilliga insatser för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Utbildningen riktar sig till:

  • Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med rådgivning, LOVA och/eller LONA-bidraget, strategiska planen för EU´s gemensamma jordbrukspolitik.
  • Åtgärdssamordnare och organisationer (kommuner, vattenorganisationer eller länsstyrelser) som har eller planerar att tillsätta åtgärdssamordnare.
  • Tjänstemän och förtroendevalda på LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

Eventet arrangeras av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Enköpings kommun och Mälarens vattenvårdsförbund, i samarbete med LRF, Länsstyrelsen i Uppsala län och projektet LIFE IP Rich Waters.

Läs mer och formulär för anmälan (vattenmyndigheterna.se)

Sista anmälningsdag är 2 november 2023.