Säkrad vattenförsörjning i tider av extremväder

26 september 13:00-14:00 Online

En central fråga i ljuset av denna sommars torka, vattenbrist, skyfall och översvämningar är hur vi säkerställer tillgången till vår viktigaste resurs; dricksvatten. Detta webinarium bjuder in representanter från lokal, regional och nationell nivå för att diskutera hur vi klimatanpassar Sverige och säkrar tillgången till dricksvatten. Webinariet arrangeras av SIWI Swedish Water House och Livsmedelsverket och är kostnadsfritt. Det riktar sig till politiker och dig som arbetar med frågor som rör klimatförändringar, klimatanpassning, vatten och samhällsplanering.

Anmälan senast 24 september. Läs mer här Säkrad vattenförsörjning i tider av extremväder | SIWI – Leading expert in water governance