”Robust klimatanpassning för översvämning”

11 december 09:00-11:00 Teams

Agenda

  • Intro forskningsprojektet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige, 2015-2020
  • Presentation – Webbaserad vägledning
  • Test och utvärdering av Webbaserad vägledning

Mötet hålls av KTH och Ecoloop, de vill gärna ha kommuners perspektiv på sin vägledning. Se gärna www.kth.se/robusta

Vägledningen ska bli till hjälp genom att:

  • Möjliggöra att skyddsåtgärder för sårbara objekt vid olika vattennivåer identifieras
  • Ge kostnadsuppskattningar för olika åtgärder
  • Möjliggöra att man kan prioritera mellan åtgärder

Vill du delta?

Har du frågor eller vill delta i mötet? Kontakta elin.angman@lansstyrelsen.se så får du en inbjudan till ett Teams-möte