Rich Waters seminarium: Kulturmiljöer i vatten – metoder och arbetssätt för utvärdering

12 januari 13:00-15:30 Skype

LIFE IP Rich Waters har gjort en översyn och utvärdering av kulturmiljöer i Kilaån och Trosaån inför de kommande domstolsprövningarna av vattenkraftanläggningar. På detta seminarium fokuserar vi på hur bedömningarna görs och vilka aspekter som vägs in.

Medverkar gör Anna Ulfhielm, arkeolog på Almunga AB, Olof Pettersson, antikvarie/arkeolog på Länsstyrelsen i Södermanland och Viktor Kärvinge, vattensamordnare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Mötet riktar sig framförallt till handläggare inom vattenverksamhet, kulturmiljö, vattenförvaltning och fiskeri på länsstyrelserna. Även handläggare på landets kommuner är välkomna att delta!

Läs mer och anmäl dig på richwaters.se