Rich Waters Inspirationsdagar för vattenvård i jordbruket

6 september 13:00 - 7 september 13:00 Hotell Plaza i Västerås och Esplunda gård utanför Enköping

LIFE IP Rich Waters bjuder in till två halvdagar med inspiration och erfarenhetsutbyte kring verktyg och metoder för vattenvårdande åtgärder i jordbruket. Inspirationsdagarna bjuder på korta presentationer, panelsamtal, diskussioner och fältbesök.

Inspirationsdagarna vänder sig främst till dig som arbetar som åtgärdssamordnare, rådgivare, konsult eller på annat sätt med övergödningsfrågor och jordbruk.

Program och anmälan på www.richwaters.se