Rich Waters digitala samtal: Samverka mellan kommuner – praktiska lärdomar

24 januari 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters gästas av Jonas Riedel som är ordförande i både Oxunda och Edsvikens vattensamverkan samt politiker i Sollentuna kommun, och Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun och samordnare för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan. Samtal om hur de medverkande kommunerna samordnar sig – var börjar man? Hur gör man med finansiering och vilka utmaningar finns i samarbetet mellan flera olika kommuner?

Läs mer och anmäl dig på richwaters.se