Rich Waters digitala samtal: Samverka mellan kommuner – praktiska lärdomar

11 november 12:00 - 13:00 Online

LIFE IP Rich Waters gästas av Gill Brodin, ledamot i Oxunda vattensamverkan och politiker i Sigtuna kommun till vardags, Jonas Riedel som är ordförande i både Oxunda och Edsvikens vattensamverkan samt politiker i Sollentuna kommun, och Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun och samordnare för Oxunda och Edsvikens vattensamverkan. Samtal om hur de medverkande kommunerna samordnar sig – var börjar man? Hur gör man med finansiering och vilka utmaningar finns i samarbetet mellan flera olika kommuner?

Läs mer och anmäl dig på richwaters.se