Rich Waters digitala samtal: Prata ihop sig – om samverkan med de som är experter och de som inte är det

7 oktober 12:00-13:00 Online

Hur kan man prata vatten med de som inte är ”vattennördar”? Hur lyckas man som LEVA-samordnare? LIFE IP Rich Waters får digitalt besök av Anneli Carlén, verksamhetsledare och Jenny Jochnick, vattenstrategisk rådgivare från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund med exempel från deras vardag.

Läs mer och anmäl dig på richwaters.se