Rich Waters digitala samtal: Leda och planera – lärdomar från olika projekt

21 oktober 12:00-13:00 Online

LIFE IP Rich Waters får digitalt besök av Maria Azzopardi, projektledare på miljöförvaltningen, Stockholm stad och Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun. Tillsammans diskuteras lärdomar från arbete i olika typer av projekt, små och stora. Sonja Råberg, Länsstyrelsen i Stockholm ger några tips inför bidragsansökningar till LOVA.

Läs mer och anmäl dig på richwaters.se